Suomalaiset hammaslaboratoriot tarjoavat ensiluokkaista ja luotettavaa palvelua

Suomalaisen suun protetiikan parissa työskentelee noin 1 200 ammattilaista: hammaslaborantteja, hammasteknikoita, erikoishammasteknikoita ja hammasteknikkomestareita. Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää ammattikorkeakoulutasoisen hammasteknikon tutkinnon suorittamista. Hammasteknikko on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka valmistaa yksilölliseen käyttöön tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.  Hammasteknikon tutkinto on Suomessa eurooppalaisen viitekehyksen (EQF) koulutustaso 6:n mukainen koulutus.

 

Suomalainen suun protetiikan osaaminen on maailman huipputasoa.  Maailmassa on neljä maata (Suomi, Ruotsi, Norja ja Viro) joissa hammasteknikon koulutustaso on EQF 6:n mukainen. Suomessa ei voi saada laillistusta hammasteknikon ammattiin suorittamatta EQF tason 6 koulutusta. Lähes joka kolmas hammasteknikko on yrittäjä ja vastaa hammaslaboratorionsa toiminnasta. Laillistettu hammasteknikko tuntee suun anatomian ja osaa valmistaa suuhun sopivasta materiaalista suuhun sopivan välineen, joka on turvallinen, terveellinen, kestävä ja hyvännäköinen.

Hammasteknikon työ on haastavaa ja kiinnostavaa. Jokainen työ on yksilöllinen, ja itseä pääsee kehittämään jatkuvasti. Hampaantekijän ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa hyvät kädentaidot, taiteellisuus, tarkkuus, organisointikyky ja hyvät yhteistyötaidot. Työ edellyttää useiden erilaisten materiaalien, työvälineiden ja menetelmien hallintaa sekä hammaslääketieteen, pään alueen anatomian sekä mikrobiologian tuntemusta.