Lakisääteistä palvelua

Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5. §:n mukaan Valviran hyväksymistä. Jokainen suomalainen hammasteknikko vastaa tekemästään työstä ja sen laadusta. Terveydenhoidon luotettavuutta ja turvallisuutta luodaan korkeatasoisella koulutuksella ja sitä valvovalla terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännöllä. Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää ammattikorkeakoulutasoisen hammasteknikon tutkinnon suorittamista ja tutkintotodistuksen perusteella haettavan laillistuksen saamista Valviralta.

Suomalaisissa hammaslaboratorioissa käytetyt materiaalit ovat CE-merkittyjä. Hammasteknikon valmistamiin lääkinnällisiin laitteisiin ei kuitenkaan laiteta CE-merkintää, sillä kyseessä ei ole sarjatuotanto vaan yksilöidyn potilaan käyttöön valmistettu tuote. Pätevöitynyt hammasteknikko vakuuttaa allekirjoituksellaan jokaisen valmistamansa tai valvomansa laitteen vaatimustenmukaisuuden: "Yksilölliseen käyttöön valmistettu laite". Hammastekninen ala kuuluu potilasvakuutuksen piiriin, ja suomalaisella hammasteknikolla on aina lakisääteinen potilasvakuutus. Hammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.