Suomalaiset hammasproteesit

Maailman huipputasoa suun protetiikassa

 

Suomessa vuosittain noin 270 000 henkilöä saa käyttöönsä hammasteknisen tuotteen.

Hammasproteeseja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun ikääntyminen, onnettomuus, sairaus tai elintavat ovat vaurioittaneet omia hampaita. Hammaslaboratoriossa valmistetuilla tuotteilla myös esimerkiksi korjataan purentaa ja suojataan omia hampaita. Suomalaiset hammastekniikan ammattilaiset ovat koulutukseltaan maailman huipputasoa.

Hyvä suunterveys on olennainen osa yleisterveyttä ja hammasproteesit olennainen osa suunterveyttä.

 

Hammasproteesien suunnittelu, toteutus, sovitukset ja asennukset tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, hammaslääkärin ja hammasteknikon kesken. Näin varmistetaan korkealaatuinen ja kestävä lopputulos, joka täyttää asiakkaan tarkimmatkin toiveet.

 

Esitteellä tuomme esille kotimaista osaamista hammasprotetiikan alalla ja pyrimme kertomaan miksi suomalaisia palveluja kannattaa käyttää. Esitteen pääasiallinen kohderyhmä on asiakkaat, joista on tulossa suun terveydenhuollon potilaita.